Reduceret pris

Under kommunens borgermøde tirsdag fik alle fremmødte lejlighed til at få uddybet projektet.

11. december 2019Forfatter: Johan Ejs

Reduceret pris

Under kommunens borgermøde tirsdag fik alle fremmødte lejlighed til at få uddybet projektet.

Der var en positiv stemning under begge møder med stor spørgelyst blandt deltagerne.

Samtidig fik vi lejlighed til at fortælle, at projektet udviser så god økonomi, at prisen for at komme med er reduceret yderligere. 

Det betyder at alle i Daugård by kan blive tilsluttet Daugård Fællesvarme for kr. 18.750, hvis man vælger at gå med fra start og giver tilsagn inden 15. januar 2020.

Prisen er inkl.: 

• Stikledning ind til dit hus (op til 20 m. stikledning, inkl. 
gravearbejde, reetablering og oprydning)
• Afmontering og bortskaffelse af dit nuværende fyr
• Levering, montering og indregulering af en komplet 
fjernvarmeunit – klar til brug
• Service og udskiftning af unit er inkl. i årlig leje

Hvis du har gasfyr: Frakobling og afmelding af naturgas
Hvis du har oliefyr: Tømning og bortskaffelse af olietank plus afmelding

Tilmelding kan ske via hjemmesiden: www.daugaardfaellesvarme.dk

Her kan du også bestille gennemgang af en rådgiver, hvis du har brug for at vide mere