Stiftende generalforsamling

Du inviteres hermed til den stiftende generalforsamling for den formelle etablering af andelsselskabet, Daugård Fællesvarme A.m.b.a

9. januar 2020Forfatter: Pia Baun

Du inviteres hermed til den stiftende generalforsamling for den formelle etablering af andelsselskabet, Daugård Fællesvarme A.m.b.a

Det foregår i Ørum-Daugård Multicenter – Torsdag den 16. januar, klokken 19:00

Program og dagsorden for mødet:

  1. Velkomst
  2. Initiativgruppen indleder med en kort status for arbejdet med etablering af fælles grønne varmeløsninger i Daugård-området og de videre planer for arbejdet.
  3. Valg af dirigent og referent
  4. Gennemgang af hovedpunkter i forslag til vedtægter – og godkendelse af vedtægterne.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt
  8. Tak for i aften

Der serveres kaffe/te eller øl og vand undervejs.

Alle beboere i hele Daugård-området (herunder Ørum, Stationsbyen og Daugård Strand m.m.) er velkommen til denne stiftende generalforsamling.

For at have stemmeret ved den stiftende generalforsamling, skal du eje en bolig i området og være positivt interesseret i etableringen af andelsselskabet.

Forslag til vedtægter kan du finde her.