Hvorfor fjernvarme?

Hvorfor fjern- og fællesvarme?

Forskere og energieksperter er enige om, at Danmark er et foregangsland i forhold til fjernvarme og energiløsninger. Hvis vi skal nå målene for grøn omstilling i 2030, skal vi tænke os godt om. Vi skal løse en række af disse klimaudfordringer bedre og mere smart, end vi gør i dag.

Den bedste løsning er fjernvarme og fællesvarme, så vi henter vores varme fra overskudsvarme fra kommunens fabrikker, skaber fælles moderne solcelleanlæg og kigger på nye varmekilder og varmepumpeløsninger. Det kræver stordrift, investeringer og flere kræfter. Derfor skal vi løse dette sammen.

Hvad går det ud på?

Der sker rigtig meget på energiområdet i disse år. Vi er ved at omstille måden, vi ser trafik og private biler på. Fra diesel til el, fra gas og olie til nye energiformer. Nogle af os har allerede solceller på taget, og en række huse har fået nye varmepumper.

Daugård Fællesvarme handler om sammen at deltage aktivt i denne omstilling. Fælles og ikke i hvert enkelt hus og hjem. Fremtiden bliver omskiftelig, og der sker meget på den tekniske side. Nye varmepumper ser dagens lys, og hele energibranchen er i omvæltning. Vores tanke er, at vi sammen bedre kan lave alle disse skift. Fordi vi kan gøre det fælles og lave planer for etablering, optimering og drift. Og fordi vi kan skifte teknologi hurtigere og bedre som en by og i et fællesskab.