Hvad er Daugård Fællesvarme? 

En grøn ide, som en række af de lokale ildsjæle har fundet på. Forankret i Hedensted Kommunes Klima & Energiråd – lige nu støttet af NRGI’s værdipulje, Regional udvikling (Refer-CDR) og bakket op af Hedensted Fjernvarme. Håbet og idéen er, at Ørum/ Daugård skal blive en ny rollemodel for bedre opvarmning, hvor en række spændende modeller er i spil. Hele idéen er, at vi sammen skaber en bedre fremtidig opvarmningsmodel – i fællesskab, mere effektivt og mere rigtigt.

Hvad tænker vi, at vi kan gøre sammen?

Vi vil gerne gøre Daugård/Ørum til det mest moderne område i vores kommune. Til en rollemodel for andre samfund og til en bedre økonomisk mulighed for hvert hjem og husstand.

Vi tænker på en model, hvor vi alle over de næste år kan skifte til nye energiformer. En mere fornuftig model, hvor fællesskabet tager ansvar for etablering, levering, drift og vedligeholdelse. Hvor vi investerer sammen og gør det tilgængeligt for alle at være med i forhold til finansiering og omstilling.

Her en række af de modeller, vi tænker på:

Tre modeller, som alle handler om at gøre det i fællesskab.
Med samme fordele, besparelser og driftsmuligheder.

1

Overskudsvarme fra Hedensted

Det nærmeste fjernvarmeselskab er ved at skabe en af landets bedre modeller for overskudsvarme. Inden længe kan Hedensted levere grøn fjernvarme til os i området, som kommer fra en række af de store virksomheder i byen. Det er grøn varme, som ellers var gået til spilde.

Slår dette ikke til, er der allerede nu energi fra solfangere og alternative varmekilder.

2

Lokale fælles varmeværker

Der, hvor det ikke kan betale sig at arbejde med varme fra Hedensted, kan vi etablere små varmeværker, hvor vi sammen arbejder med varmepumper, overskudsvarme, kilder og solceller.

Så vi ikke hver især skal have vores eget, men har lavet løsningen sammen med andre husstande.

Dette kan fungere på landet og i landsbyen.

3

Enkeltstående løsninger

Vi kan løse opgaven helt ned til den enkelte husstand i stedet for at købe hver sin egen varmepumpe. Daugård Fællesvarme kan stå for teknologien, så flere i fællesskab køber ind samlet og driftet i de små enheder.

Er det kun for dem midt i byen? 

Nej, hele idéen er, at en af de tre modeller kan etableres flere steder i lokalsamfundet. En central model for Daugård by, en anden for området ved Daugård Strand og flere modeller for Ørum og Stationsbyen. Måske ikke samme løsning alle steder, men samme idé om et fællesskab om varmeforsyning, som vi kender det fra vandværket og andre fællesskaber.